جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

انتخابات

گفتگو با آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز و نماینده ولایت فقیه در استان فارس در رابطه با جایگاه انتخابات در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در برنامه گفت و گو

ویژه انتخابات
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶