صحبت های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز در خصوص انتخابات

ویژه

حضرت آیت الله ایمانی 

پیشنهاد ما به شما
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶