انتخابات

گفتگو

گفتگو با آقای پذیرش رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶