آخرین وضعیت کرونا در فارس

کرونا

گفتگوی تلفنی با دکتر اکبرزاده مشاور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرامون آخرین وضغیت کرونا در تاریخ 25 فروردین 1400
کاشانه مهر هر روز ساعت 10 صبح

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲۴ فروردین ۱۴۰۰