روایت یک خیر

ویژه برنامه افطار

خانم دکتر شمسایی خیر  اولین میهمان ماه دلگشا بودند 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲۶ فروردین ۱۴۰۰