آداب و رسوم شهرستان اقلید در ماه مبارک رمضان

ویژه برنامه افطار

معرفی آداب و رسوم شهرستان اقلید در ماه مبارک رمضان در برنامه ماه دلگشا

ماه دلگشا در ایام ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 18:30

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۲۶ فروردین ۱۴۰۰