اِی وی-آبزیان و مذاکرات۵+۸

فضای مجازی

طنز اجتماعی ای وی با موضوع آبزیان و مذاکرات۵+۸

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰