از سیر تا پیاز واکسن کرونا

سلامت باشید

 آخرین یافته های علمی در رابطه با واکسن کرونا از زبان آقای دکتر ایلامی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز  در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰