مناجات با خدا

ویژه برنامه افطار

 مناجاتی دلنشین با صدای آقای هاشمی مناجات خوان در برنامه ماه دلگشا

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰