جایگاه قرآن در وصایای امیرالمومنین 

ویژه برنامه افطار

 گفت و گو با آقای یزدانی کارشناس مذهبی در برنامه ماه دلگشا

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰