شعرخوانی بانوی ایلیاتی 

برنامه های تلویزیونی

شعرخوانی زیبای فاطمه قنبری بانوی شاعر ایل عرب خمسه در برنامه عید بندگی به مناسبت عید فطر

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰