علائم بیماری پارکینسون در سالمندان

سلامت باشید

دکتر پترام فر فلوشیپ اختلالات حرکتی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰