چگونگی شناخت نامزد اصلح

حرف نو

 گفت و گو با قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰