واکسن کرونا و بیماری های زمینه ای

سلامت باشید

خانم دکتر رسایی فوق تخصص نفرولوژی (داخلی کلیه) در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰