شورای شهر حزبی یا تخصصی

حرف نو

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰