وظایف و اختیارات شورای شهر

حرف نو

دکتر قادری نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی مهمان برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۲ خرداد ۱۴۰۰