نقش شوراها در باروری اقتصاد شهری

سرنوشت

دکتر قادری نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی مهمان برنامه سرنوشت

ویژه برنامه انتخابات
۱۷ خرداد ۱۴۰۰