وضعیت پروژه طریق الرضا 

خانه ملت

آقای دکتر صالحی نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی مهمان برنامه خانه ملت

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۷ خرداد ۱۴۰۰