از استاد مهدی فقیه چه خبر؟

شب فیروزه ای

استاد مهدی فقیه بازیگر شیرازی در برنامه شب فیروزه ای ازجدیدترین اثر هنری ش می گوید 

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۶ تیر ۱۴۰۰