علاقه مندان به فوتسال به کجا مراجعه کنن؟

شب فیروزه ای

 آقای ناظم الشریعه مربی شیرازی  تیم ملی فوتسال در برنامه شب فیروزه ای

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۷ تیر ۱۴۰۰