شباهت بازیگر شیرازی به خسرو شکیبایی

شب فیروزه ای

سلمان فرخنده بازیگر شیرازی در برنامه شب فیروزه ای از شباهتش به استاد خسرو شکیبایی می گوید

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۸ تیر ۱۴۰۰