قهرمان ژیمناستیک جهان 

شب فیروزه ای

آقای سعیدرضا کیخا قهرمان ژیمناستیک جهان مهمان برنامه شب فیروزه ای

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۹ تیر ۱۴۰۰