اِی وُی - آتیش شیطون بلا...!!!

ای وی

طنز اجتماعی ای وی به موضوع آتش سوزی مراتع و جنگل ها می پردازد

ای وی
۱۰ تیر ۱۴۰۰