درخت سخاوتمند

ویژه

درخت طبیعی در کویر آران و بیدگل که از طریق ریشه اش آب را در تنه اش جمع می کند. این تنه ی درخت که کل سال آب در آن وجود دارد تبدیل به آبشخور پرندگان و حیوانات وحشی تشنه در کویر شده است. جالبه که این درخت با وجود این همه آب که از زمین می کشد سبز نیست

پیشنهاد ما به شما
۱۴ تیر ۱۴۰۰