سردار دلها

دلگشا

سرودی زیبا در وصف حاج قاسم سلیمانی 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۷ دی ۱۴۰۰