مجموعه نمایشی ضدنور

ویژه

با الهام از داستان‌های واقعی به روایت اتفاقات روز جامعه در یک موقعیت کافه‌ بین راهی می‌پردازد.

مجموعه نمایشی «ضدنور»  از ۱۲ تیرماه هر شب حوالی ساعت ۲۳ به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه شما پخش و باز پخش آن در روز بعد و در ساعت‌های ۱۱:۳۰ صبح و ۱۷:۳۰ صورت خواهد گرفت.
 

پیشنهاد ما به شما
۱۷ تیر ۱۴۰۰