آخرین اطلاعات از قطعی برق

ساعت گل

 گفت و گو با آقای جوادی آزاد مدیر روابط عمومی برق منطقه ای فارس در برنامه ساعت گل

ساعت گل
۱۸ تیر ۱۴۰۰