از کمک مومنانه خرامه تا میادین گاز پارسیان

در استان

در استان با نماینده مردم مهر و  لامرد در مجلس شورای اسلامی 

رویداد های استان فارس
۲۰ تیر ۱۴۰۰