مصرف برق

گمپ گلا

برنامه گمپ گلا از شنبه تا پنج شنبه هر روز ساعت 9 و 17 از شبکه فارس ، این برنامه روزهای شهادت پخش نمی شود.

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۲۰ تیر ۱۴۰۰