سیل شیراز کنید

صبحگاهی

ترانه زیبای شیرازی با صدای آقای حسن صفری در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۸ تیر ۱۴۰۰