آثار تاریخی کازرون 

صبحگاهی

گفت و گو با آقای جوکاری مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کازرون در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۸ تیر ۱۴۰۰