کیک آلبالو با سس آلبالو

آشپزی

آموزش یه کیک خوشمزه با دستور پخت خانم حیدری در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۳۰ تیر ۱۴۰۰