دف نوازی زیبا 

دلگشا

برنامه شب عاشقان تا عید غدیر ساعت 22 از شبکه فارس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ مرداد ۱۴۰۰