اهمیت شرکت در نماز جمعه در احادیث نبوی

فضای مجازی

به مناسبت ۵ مرداده ماه ؛ سالروز اقامه اولین نماز جمعه

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۵ مرداد ۱۴۰۰