خوشا شیراز و وضع بی مثالش

دلگشا

ترانه ای زیبا با صدای حسینی خواننده شیرازی در برنامه شب عاشقان

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۶ مرداد ۱۴۰۰