دف نوازی 

دلگشا

برنامه شب عاشقان تا عید غدیر ساعت 22 از شبکه فارس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۶ مرداد ۱۴۰۰