آخرین دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب

فضای مجازی

آخرین دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب در مردادماه 1400

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۷ مرداد ۱۴۰۰