علی جان

خوشا شیراز

ترانه زیبای شیرازی با صدای استاد حسن صفری در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ مرداد ۱۴۰۰