ماه شب تارم

خوشا شیراز

ترانه زیبای عاشقانه با صدای نوید نیک کار در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ مرداد ۱۴۰۰