شما چه کسی رو بیشتر دوست دارین؟

خوشا شیراز

واکنش های جالب مردم به ابراز علاقه های یهویی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ مرداد ۱۴۰۰