از معرفی صغاد تا اشتغال استهبان

در استان

از معرفی صغاد شهرستان آباده - کمک های مومنانه جهرم - طهماسبی نماینده مردم شهرستان های استهبان و نی ریز  

رویداد های استان فارس
۱۰ مرداد ۱۴۰۰