سفید پوشان آسمانی

دلگشا

گفت و گو با خانم جاویدی و آقای سلیمانی از پرستاران مدافعان سلامت در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۱ مرداد ۱۴۰۰