ملی پوش شیرازی فوتبال نابینایان

دلگشا

احمدرضا شاه حسینی بازیکن تیم ملی فوتبال نابینایان و آقای زارع سرمربی تیم ملی فوتبال کشور

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۲ مرداد ۱۴۰۰