جذابیت های فوتبال نابینایان

دلگشا

آقای زارع مربی تیم ملی فوتبال نابینایان و احمدرضا شاه حسینی بازیکن این تیم مهمان برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۲ مرداد ۱۴۰۰