گلستانم ایران

صبحگاهی

ترانه ای زیبا با زبان قشقایی 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۶ مرداد ۱۴۰۰