فعالیت هیات مذهبی در ایام کرونا در محرم

رادیو پیگیر

حجه الاسلام محرابی ، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۹ مرداد ۱۴۰۰