تصاویر شاهچراغ (ع)

این چند دقیقه مال شماست

این چند دقیقه مال شماست
ویدئوها و عکس های خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان از سیمای مرکز فارس پخش و در فضای مجازی منتشر کنیم. 

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۲۰ مرداد ۱۴۰۰