عزاداری در ایام کرونا

خوشا شیراز

گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا حدائق در برنامه  خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ مرداد ۱۴۰۰