مرگ بی سابقه مبتلایان کرونا در فارس

سلامت باشید

دکتر ایلامی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز  در برنامه سلامت باشید 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۵ مرداد ۱۴۰۰