از ظرفیت انرژی استان تا یادواره شهید درودزن

در استان

آقای دکتر رحیمی نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی 

رویداد های استان فارس
۲۹ مرداد ۱۴۰۰